ellauri080.html on line 896: Tosi-maailman asiaankuuluvuus ja vaikutuxet: Ne jotka osoittavat korkeata avoimuutta yleensä yrittävät enemmän ja sitkeämmin, ovat ajetumpia ja kurinalaisempia, parempia järjestämään ja suunnittelemeaan, suorittavat enemmän, johtavat paremmin, ja elävät kauemmin.
ellauri080.html on line 909: Tosi-maailman asiaankuuluvuus ja vaikutukset: Korkeasti tunnontarkoilla apinoilla on vähemmän negatiivista ajattelua ja vähemmän negatiivisia tunteita, ne ovat vähemmän ylivahtivia, niillä on korkeampi työ-ja elämääntyytyväisyys, ja alemmat stressitasot.
ellauri080.html on line 923: Tosi-maailman asiaankuuluvuus ja vaikutuxet: Ulospäinkääntyneillä on lisääntynyttä oppimista, ovat luovempia, joustavampia ja izetoimivampia, niillä on korkeampi harjoitusvaste, osoittavat edistynyttä johtajuutta, ja ovat joustavampia muutoxissa.
ellauri080.html on line 951: Tosi-maailman asiaankuuluvuus ja vaikutuxet: Apinoilla joilla on korkea tunteellisen vakauden taso on paremmat apinasuhdetaidot ja isompi yhteisöllinen hallizevuus, ovat tunteellisesti ilmaisukykyisempiä, ilmentävät isompaa työsuoritusta ja edistynyttä johtajuutta, ja niillä on isompi työ- ja elämääntyytyväisyys.
4