ellauri018.html on line 1095: Eurooppalainen ajatus vallan kolmijaosta lainsäädäntövaltaan, toimeenpanovaltaan ja tuomiovaltaan ei kuulu islamiin. Islamissa valta kuuluu Jumalalle, jota edustaa kalifi ja tulkitsee papisto eli ulama. Mitenniinei kuulu? Allah sääsi, papisto tulkkaa, virkamiehet tuomizee, kalifi ja klaanit panee toimeen. Mitä eroa?
ellauri018.html on line 1140: Islamissa naisen tärkeimmäksi velvollisuudeksi katsotaan lasten kasvattaminen, mutta sharia tunnustaa myös - miehen luvalla - naisen oikeuden käydä palkkatyössä perheen ulkopuolella. Rahan käytöstä päättää kyllä arvaapa kuka.
ellauri018.html on line 1170: Paimentolaiselämässä valtiovalta on kaukana ja sosiaalisten normien noudattamista valvoivat sen takia perheet ja suvut itse. Islamissa tästä oman käden oikeudesta on tullut osa shariaa.
ellauri063.html on line 513: Islamissa kiellettyjä haram ruokia ovat ainakin:
ellauri143.html on line 1721: Luonnonkansojen (eskimot, intiaanit, moksat, busmannit) alkeellista levitaatioperinnettä etevämpiä ovat korkeakulttuurien mystikoiden hiomat levitaatiotekniikat. Islamissa levitaatiota harjoitetaan sufilautailun yhteydessä.
5